Fortsat vækst hos Fiberline

Fortsat vækst hos Fiberline

Væksten fortsætter hos den fynske producent af glas- og kulfiberprofiler, der i 2017 øgede omsætningen med 17 %. Dermed er omsætningen mere end fordoblet på bare 3 år. Det er i særdeleshed vindsektoren, der bidrager til fremgangen.

Salget af kompositter til bygnings- og konstruktionsbranchen samt til vindindustrien rundede i 2017 for første gang den halve milliard for den familieejede virksomhed med hovedkvarter i Middelfart. Omsætningen for året blev 519 mio. kr. Medarbejderstyrken voksede med 50 medarbejdere til 307 ansatte, og resultatet før skat viste 19,4 mio. kr. i 2017 mod et lille minus året før.

Fiberlines omsætning ligger primært uden for Danmark.

Fiberline gennemførte i efteråret en rokade på topposterne, således at den hidtidige bestyrelsesformand Ole Arenfeldt Jensen overtog posten som CEO efter Peter Thorning, der som 2. generation i ejerkredsen bag Fiberline til gengæld tog plads for bordenden i bestyrelsen. Om resultatet for 2017 fortæller Ole Arenfeldt Jensen:

”Vi er tilfredse med fremgangen i salget, men vores driftsindtjening er ikke tilfredsstillende. Årets resultat bærer præg af andre driftsindtægter i forbindelse med etableringen af nyt joint venture med tyske Schöck. De kommende år skal vi fortsat øge salget, og samtidig forbedre vores konkurrencekraft gennem betydelige investeringer i at industrialisere og effektivisere vores processer yderligere”.

Tæt samspil med vindsektoren
Fiberline har historisk set haft et tæt samarbejde med nogle af verdens største aktører i vindsektoren. De samarbejder er blevet yderligere forankret i det forgangne år – ikke mindst på grund af det joint venture Fiberline i 2016 indgik med japanske Mitsubishi.

”Andelen af vores omsætning, der kommer fra vindindustrien, er vokset i 2017. Vi forventer, at denne andel vil vokse yderligere i indeværende år. Desuden ruster vi os til yderligere vækst ved at arbejde målrettet med de ypperste kvalitets- og processtandarder, så vi i fremtiden kan komme på tale som leverandør til automobilindustrien, der kræver world class manufacturing”, udtaler Ole Arenfeldt Jensen.

Ud over fabrikken i Middelfart råder Fiberline over en mindre produktionsenhed i Kina. Fiberline har et joint venture med Mitsubishi Chemical Cooperation vedr. salg af kulfiberløsninger til vindsektoren samt et joint venture med Schöck Bauteile GmbH vedr. produktion og salg af glasfiberarmering til beton.

Spørgsmål til denne pressemeddelelse kan stilles til Chief Communications Officer Torben Rønlev på trh@fiberline.com eller tlf. 2527 7606.